Политика за защита на личните данни

Тази политика засяга само видовете информация, които събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уебсайт. Тя не се отнася до информацията, която събираме по други канали.

Contexta Translations е доставчик на езикови и преводачески услуги, която работи с клиенти и подизпълнители (преводачи, консултантски фирми и др.) в държавите членки на ЕС и други части на света. В това си качество Contexta Translations гарантира, че спазва стриктно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

В Contexta Translations сме разработили надеждна система за управление на личните данни и осигуряване на сигурност на информацията. Личните данни, с които работим, са предоставени пряко от вас или в качеството ви на наш клиент (след запитване/заявка за наша услуга) или в качеството ви на наш сътрудник/кандидатстване за такъв.

Събираме и обработваме ваши лични данни с цел осигуряване на услугите, от които се интересувате. Законовите основания за обработка на вашите данни са или конкретни нормативни изисквания, или вашето изрично съгласие да използваме вашите лични данни.

Гарантираме сигурността на вашите лични данни според Регламент (ЕС) 2016/679 чрез указания за служителите и подизпълнителите на Contexta Translations:

  • Договори или декларации за конфиденциалност с нашите служители и подизпълнители (физически и юридически лица).
  • Система за съхранение и последващо изтриване на документи съдържащи лични данни.
  • Съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите според индивидуалните договори.
  • В случай на установено нарушение, надлежно ще уведомим вас и съответния регулаторен орган.

Съхраняваме лични данни колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги,. Заличаването на личните данни подлежи на естествени ограничения във връзка с договорни или финансови документи (които следва да се съхраняват в определен период от време според българското законодателство) или за целите на правна защита.

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с политиката ни за защита на личните данни и сте уведомени, че Contexta има правото да актуализира този документ по всяко време. Всички промени ще бъдат поместени на страницата ни (последна редакция: май 2018 година).

За въпроси, моля свържете се с нас: office@contextaconsult.com