Цени и условия за устен превод

Цената за устен превод се определя от:

 • вида превод (симултанен, консекутивен и т.н.)
 • тематиката и сложността на превода
 • продължителността на ангажимента
Вид превод За ½ ден (до 4 ч.) За ден (до 8 ч.)
Симултанен превод
Консекутивен превод
250 лв./до 4 часа 500 лв./до 8 часа
  *Над 1 ч. симултанен – 2 души
*Над 4 ч. консекутив – 1/2 души
Придружаване 80 лв./час
Превод пред нотариус 100 лв./час
Превод в банка 100 лв./банка
Превод в ефир, по телефон, Skype по договаряне

ВАЖНО:

  • Цените са ориентировъчни и са за превод със стандартна сложност и при стандартни условия, и се отнасят за един преводач*. (свържете се с нас за конкретна оферта и възможни отстъпки):
   *Над 1 час симултанен превод се извършва от екип от двама преводачи.
   *Над 4 часа консекутивен превод се извършва от 1 или 2 преводачи според естеството на събитието, натовареността и неговата сложност.
  • Желателно е услугата да се заяви възможно най-рано (5 до 10 дни преди събитието); при заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне. (За международни събития и събития на високо ниво – 10 дни).
  • След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. Времето, в което преводачът е с Вас се заплаща според условията, независимо дали се осъществява същински превод. (Времето за път се заплаща като отработено, като се допуска намаление на тарифата до 50%, т.е. не по-малко от 4 работни часа).
  • При отмяна* се прилагат общите разпоредби, подробно разписани в договора за осигуряване на устен превод.
  • За ангажименти извън София – клиентът осигурява транспорт, настаняване и други относими разходи на преводача.
  • При поръчка на конферентна техника, транспортните разходи и разходите за храна и нощувки на техническия екип се калкулират отделно.
 • За улеснение на нашите клиенти не слагаме надценка за посоката на превода (английски/български).

  *За повече информация за професионалните стандарти при осигуряване на устен превод – Асоциация на преводачите в България.

ПРИ ПОРЪЧКА:

При подаване на заявка за устен превод следва да ни уведомите за формàта на събитието, вида превод, темата и неговата продължителност. Всякакъв вид помощни материали, с които разполагате (програми, брошури, презентации), са от ключово значение за професионалното провеждане на организираното от Вас събитие.

❗ За редовни клиенти и по-голяма продължителност, предлагаме допълнителни отстъпки.

За запитвания: office@contextaconsult.com