ПИСМЕН ПРЕВОД

Специализираме в превода на документи с английски и български език.
Всички наши преводи поддържат висок стандарт за точност,
качество на превода и форматиране на документа.

Вид превод Вид превод Бърз
Типов документ[1] 18 лв./стр.* 20 лв./стр.
Специализиран текст[2]

Презентации* (По договаряне за тежко форматиране)

20 лв./стр.

20 лв./стр.

25 лв./стр.

25 лв./стр.

Официален превод[3] 18 лв./стр. 20 лв./стр.
Локализация[4] По договаряне По договаряне

*За повече информация относно [1] [2] [3] [4], свържете се с нас на office@contextaconsult.com.

Как се изчислява една преводаческа страница?

  • Една преводаческа страница е 1800 знака с интервалите (в съответствие с БДС).
  • Стойността на поръчката се изчислява на база брой преводачески страници от готовия превод (а не от оригиналния текст).

Цените включват:

1.       превод от заклет преводач/специализиран преводач
2.       проверка от редактор и коректор
3.       професионално оформление на текста 

  • Цената се определя според срок, вид на документ, терминология и степен на трудност, както и според отстъпките (CONTEXTA предоставя на своите клиенти множество отстъпки за обемни поръчки, по-дълги срокове и дългосрочно сътрудничество.)

За запитвания: office@contextaconsult.com.

*Крайната договорена цена с клиента не подлежи на промяна, при нас няма скрити разходи, а ако възникнат такива по наша вина – са за наша сметка.


Срокове:

  • Обикновена поръчка – 5 работни дни (в зависимост от обема)
  • Бърза поръчка – 2 работни дни (в зависимост от обема)

Качественият превод е услуга, която изисква планиране, но знаем, че често клиентите ни са притиснати от кратки срокове.
От CONTEXTA се съобразяваме с динамичните процеси в бизнеса и Ви предлагаме бърза реакция на конкурентни цени, без компромис в качеството.