ПИСМЕН ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Специализираме в превода на документи с английски и български език. Всички наши преводи поддържат висок стандарт за точност, качество на превода и формат на документа.

  • Ние възлагаме превода на най-квалифицирания преводач в тази сфера
  • Запознаваме го с конкретните ви изисквания и допълнителни материали от клиента
  • Редактираме превода за постигане на цялостна терминологична, стилистична и правописна цялост.
Вид превод Обикновен Бърз Експресен
Типов документ[1] 14 лв./стр. 17 лв./стр. 20 лв./стр.
Специализиран текст[2] 16 лв./стр. 20 лв./стр. 24 лв./стр.
Официален превод[3] 18 лв./стр. 20 лв./стр. 24 лв./стр.
Литературен текст По договаряне По договаряне По договаряне
Локализация[4] По договаряне По договаряне По договаряне
Филмов превод По договаряне По договаряне По договаряне

[1]ТИПОВ ДОКУМЕНТ: свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, дипломи, академични справки, пълномощни; удостоверения от Агенцията по вписванията; служебни бележки и др.

[2]СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ: юридически, икономически, технически, медицински, фирмена документация, медицински свидетелства, епикризи, заключения; счетоводни – баланси, отчети; съдебни решения, нотариални актове и др.

[3]ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД (т.нар. заверен, оторизиран, превод от заклет преводач): Този тип превод се състои от документа на изходния език, скрепен с превода, изготвен на официална бланка на преводаческата агенция, подписан от заклет преводач, с поставена преводаческа клетва и подпечатан с печата на преводаческата агенция.

[4]ЛОКАЛИЗАЦИЯ: това е превод и адаптация на документ (брошура, рекламна статия, меню, субтитри) при запазване на стила на оригинала и съобразяване със съответната култура. Тя е ключова за успех на световния пазар, но също така представлява сложен процес на превеждане, транскрибиране и интерпретиране на оригиналния текст и прецизното му пренасяне в новата култура. Включва ресурси и технически умения на специалисти в различни области.

*За легализация на документи, моля прочетете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *