ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Много документи от България за чужбина и от чужбина за България следва да бъдат придружени от т. нар. официален превод, който понякога трябва да бъде и легализиран. Такъв превод се извършва само от преводачески агенции, упълномощени от Министерството на външните работи.

 

Какво е официален превод?

Официалният превод се състои се от:

  • документа на изходния език (скрепен с превода)
  • превода (изготвен на официална бланка на преводаческата агенция, подписан от заклет преводач, с поставена преводаческа клетва и подпечатан с печата на преводаческата агенция).
  • Цени за официални преводи може да намерите тук.

 

Какво е легализация?

Легализацията представлява заверка на документи (чрез  поставянето на т.нар. печат апостил) от институции и министерства, които ги издават, с което се удостоверява автентичността им. Според Хагската конвенция „апостил“ е необходим, за да бъде признат документът извън границите на страната, която го издава.

 

Какво е апостил?

Поставянето на „апостил” върху български документи, предназначени за чужбина, се извършва в едно от следните министерства според конкретния документ:

  • „Апостил“ от Министерство на правосъдието – за документи, издадени от съдебната система (свидетелства за съдимост, решения на съда, документи с нотариална заверка и др.)
  • „Апостил“ от Министерство на образованието – за образователни документи, предназначени да се използват в чужбина.
  • За всички останали документи „апостил“ се поставя от Консулски отдел на Министерството на външните работи.

 

Срокове за легализация?

От 1 до 15 работни дни в зависимост от документа и съответната институция.

 

Цената на легализирания документ се формира от:

  • стойността на официалния превод (цените можете да видите тук)
  • държавната такса за заверка и апостил в съответната институция
  • куриерската услуга (≈ 15 лв.)

 

Само официален превод ли трябва или и легализация?

Това винаги се определя от мястото, където се представя документът. Легализация означава съответният документ да бъде снабден с всички необходими предварителни заверки и накрая с „апостил“. Проучете добре кой от двата типа превод (само официален или официален и легализиран) ви трябва, за да си спестите време и излишни разходи.