ВИДОВЕ УСТЕН ПРЕВОД

Професията конферентен преводач е доста непозната поради дискретния си характер и е съвсем естествено хората да не са запознати с разликите и спецификите на отделните видове устен превод. Затова в тази статия накратко ще опишем основните типовете, но с уговорката, че всички те са разновидност на на двата основни вида – симултанен (едновременно с оратора) и консекутивен (с изчакване).

 

СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Синхронен превод, който се извършва едновременно с изказването. За целта е необходимо специално техническо оборудване за преводачите и за слушателите (кабини, микрофони, слушалки). Голямото натоварване, огромната аудитория и отговорността налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи.

 

КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Подходящ за обучения, преговори, бизнес срещи, пътувания. При този превод преводачът е до комуникиращите или използва отделен микрофон, превеждайки речта на говорещия на интервали като си води записки. Цената се определя на ден за един или двама преводачи, в зависимост от естеството и продължителността на ангажимента. Важна специфика при този превод е, че удължава събитието, тъй като превода представлява 3/4 от времето на оригинала.

 

ШУШОТАЖ (ШЕПТЕНЕ)

Вид симултантен превод (но без техника), удобен за един слушател или малка група участници в мероприятие, на което презентаторите говорят на чужд език. В този случай преводачът се намира в непосредствена близост до групата и превежда шепнешком, за да не пречи на другите присъстващи в залата.

 

ПРИДРУЖАВАНЕ

Превод при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци, посещение на промишлени обекти или други ситуации, налагащи познаване на езика. Цената се определя на ден, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството и продължителността на ангажимента.

 

ПРЕВОД В ЕФИР

Преводът в ефир е специфичен вид устен превод поради много причини. Преводачът трябва не само да се справи отлично с предизвикателствата и неизвестните в един такъв ангажимент, с техническите изисквания, със сложната координационна работа в едно телевизонно студио, да реагира бързо, адекватно и професионално в непредвидени ситуации, но също така е дъжен да отговори на високите изисквания на многобройна взискателна аудитория.

 

ПРЕВОД ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ТЕЛЕФОН, SKYPE)

Предводът от разстояние (по телефон, скайп, видеоконферентна врзъка) е превод , който най-често се извършва в консекутивна форма, това ще рече, че преводачът чака да приключи изказването и тогава превежда на другата страна в разговора. Важно при този превод е да се осигури качествен и чист звук, а участниците в разговора следва да се стараят да се изказват ясно и подредено.

 

ПРЕВОД ПРЕД НОТАРИУС | В БАНКА (СИМУЛТАННО ЧЕТЕНЕ)

Това е преводаческа услуга, която е необходима при изповядване на различни видове сделки пред нотариус или служебно посещение в банка с участието на лице от чуждестранен произход. Всъщност този тип превод изисква владеенето на много сложно умение нар. „симултанно четене“, при което преводачът едновременно чете, осмисля непознат текст и превежда. Тези сделки/посещения могат да бъдат с различна продължителност, но обичайно не надхвърлят 1-2 часа. Задачата на преводача в този случай е да изчете на чужд език всички документи, права и задължения на клиента, както и да му разясни какво подписва във всеки един момент с цел осигуряване на максимална прозрачност.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *